Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
1. ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ (ΣΕΛ. 7-9)

2. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (ΣΕΛ.  16-18) 


3.  Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΤΟΥ  (ΣΕΛ. 19-21)  
                                                                                               
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5-6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΩΡΕΣ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

·        Ανάδειξη της προσωπικότητας των  Κωνσταντίνου Α, Ιουστινιανού και Ηρακλείου
·        Εντοπισμός των βασικότερων σημείων της πολιτικής που ακολούθησαν (εσωτερική και εξωτερική)
·        Συγκριτική αξιολόγηση του έργου τους και αναζήτηση κοινών ή μη κοινών σημείων
·        Συνειδητοποίηση του ρόλου του χριστιανισμού και της χριστιανικής θρησκείας
·        Παρουσίαση της Κωνσταντινούπολης με το πέρασμα των χρόνων
·        Κατανόηση του ιστορικού χρόνου και των ιστορικών γεγονότων

ΣΚΟΠΟΣ:
Οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις ιστορικές γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει και να τις συνδέσουν με τα δεδομένα ιστορικά στοιχεία, ώστε το μάθημα να μην εξελίσσεται σε στείρο εγκυκλοπαιδισμό με απλή παράθεση γεγονότων, χωρίς επισήμανση των σχέσεων μεταξύ τους. Έτσι θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη μεταγνώση ,να εντοπίσουν τα αίτια και τις συνέπειες των γεγονότων,  να έρθουν σε επαφή με εικαστικές και ιστορικές πηγές, να κάνουν αποτελεσματικότερη την ιστορική ενσυναίσθηση, να κινηθούν με άνεση στον ιστορικό χρόνο κατανοώντας τη γραμμική χρονική ακολουθία και τέλος να συνειδητοποιήσουν ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος.
   
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, ανακαλυπτική - βιωματική μάθηση, ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές, επιλογή υλικού από το διαδίκτυο, καλλιέργεια επικοινωνίας μεταξύ τους , ανάδειξη δεξιοτήτων τους και τέλος άσκηση στη διαδικασία της ετεροαξιόλησης και αυτοαξιολόγησης.

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ
Σχολικό εγχειρίδιο
       Φύλλα εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
       Βιντεοπροβολέας
      Διαδίκτυο(internet), μηχανή αναζήτησης (google)
      Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Microsoft Word)
      Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων(Microsoft powerpoint
       Χρονογραμμή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για  μια ικανοποιητική διεξαγωγή  της διδακτικής πρότασης κρίνεται απαραίτητο:
·        Να είναι σχετικά εξοικειωμένοι  οι μαθητές  και ο διδάσκων στη χρήση Τ.Π.Ε.
·        Να υπάρχει εμπειρία των μαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες.
·        Να υπάρχει αγαστή συνεργασία με τον καθηγητή της πληροφορικής.
·        Να έχει εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η δυνατότητα αξιοποίησής του από τους μαθητές, η δυνατότητα χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.
·        Να έχουν ενημερωθεί  οι μαθητές για  τον τρόπο εργασίας στο εργαστήριο.
·        Να έχει προηγηθεί η σύσταση των ομάδων, ώστε, με την είσοδό τους  στο εργαστήριο, να πάρουν αμέσως τη θέση τους μπροστά στον υπολογιστή.
·        Να έχει προηγηθεί στην τάξη συζήτηση και θεωρητική παρουσίαση του θέματος, ώστε  οι μαθητές μπαίνοντας στο εργαστήριο να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους.

       ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφόρμηση οι εικόνες και τα παραθέματα του σχολικού βιβλίου . Ακολουθεί συζήτηση με τη βοήθεια μιας σχεδιαγραμματικής παρουσίασης –power point (1-2 ώρες).  Έπειτα οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες , μελετούν τα φύλλα εργασίας που έχουν πάρει,  περιηγούνται στις ιστοσελίδες, διαβάζουν τις πηγές και επιλέγουν το υλικό τους. (1ώρα). Κατόπιν συνθέτουν τις εργασίες τους (1-2 ώρες) και τέλος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους στην τάξη, αυτοαξιολογούνται και ετεροαξιολούνται. (1ώρα).
        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ιστοσελίδες, παραθέματα (πηγές), χάρτες, διαφάνειες (powerpoint) 


         ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

              ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Α’ ΟΜΑΔΑ

             Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α’ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

1.     Υποθέστε ότι είστε ο Κωνσταντίνος ο Α’ και γράφετε στο ημερολόγιό σας τους λόγους που σας κάνουν να σκέφτεστε σοβαρά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου (αφήγηση σε α’ πρόσωπο). Συμβουλευθείτε το σχολικό σας εγχειρίδιο
και τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Μέσω της μηχανής αναζήτησης https://www.google.gr/  ανοίγετε την καρτέλα https://www.google.gr/maps/@39.0636356,22.9031642,8z?hl=el
πλοηγείσθε στο λήμμα Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια εντοπίζετε ένα κτίσμα της Κωνσταντινούπολης που υπογραμμίζει τη σχέση της με τη Ρώμη (Ιππόδρομος), ένα τον χριστιανικό χαρακτήρα (χριστιανικές εκκλησίες και ένα κτίσμα που παραπέμπει στον ιδρυτή της (ανδριάντας του Κωνσταντίνου ως ανίκητος Ήλιος). Να δημιουργήσετε αρχείο παρουσίασης με υποτιτλισμό των εικόνων.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:

3.α.  Καταγράψτε στον επεξεργαστή κειμένου τις ενέργειες του Κωνσταντίνου στο θέμα της θρησκείας και προσπαθήστε να τις ερμηνεύσετε.
   β. Στην εποχή μας η ανεξιθρησκεία και η αποδοχή του άλλου θεωρούνται δεδομένα; Που εντοπίζονται τα προβλήματα όσον αφορά το σεβασμό του άλλου; Μπορείτε να αναπτύξετε τις απόψεις σας γράφοντας ένα άρθρο (150-200 λέξεις) με τίτλο της επιλογής σας που υποτίθεται ότι θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:

4. Να δημιουργήσετε μια χρονογραμμή (ή στο excel ή στο word) με τα γεγονότα της ενότητας στον αντίστοιχο ιστορικό χρόνο.
Συμβουλευθείτε το σχολικό σας εγχειρίδιο.

5. α. Αξιοποιείστε τις ιστορικές σας γνώσεις (σχολικό εγχειρίδιο) και σκιαγραφείστε την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου.
    β.Αξιολογείστε το έργο του και προσπαθείστε να αναδείξετε τη σημαντικότερη απόφαση ή μέτρο που πήρε (κατά την προσωπική σας άποψη) αιτιολογώντας την επιλογή σας.
    γ.Τέλος συγκρίνετε τον ίδιο και το έργο του αντίστοιχα με την προσωπικότητα και το έργο του Ιουστινιανού και του Ηράκλειου και βρείτε κοινά σημεία ή διαφορές. Χρησιμοποιείστε το λογισμικό παρουσίασης και εμπλουτίστε το με εικόνες από το διαδίκτυο.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:


            ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Β’ ΟΜΑΔΑ

       Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

1.     Ανοίξτε έναν πλοηγό Web και πλοηγηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hellenichistory.gr/ . Αναζητήστε την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και περιηγηθείτε στα περιεχόμενα που αφορούν την εποχή του Ιουστινιανού (πολιτική, πηγές, εικόνες γλωσσάρι). Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
Α. Τι ήταν οι Δήμοι και ποια τα αιτήματά τους;
Β. Τι ήταν η «Στάση του Νίκα»;
Για την απάντησή σας χρησιμοποιήστε τον κειμενογράφο δημιουργώντας έναν πίνακα με δύο στήλες για να καταγράψετε τις απαντήσεις σας.
2.     A. Ακολουθώντας τα ίδια βήματα να μελετήσετε την αφήγηση που αφορά τον Ιουστινιανό και συγκεκριμένα την εξωτερική πολιτική  και το imperium romanum, παρουσιάζοντας την στο λογισμικό παρουσίασης (power point).
Β. Έπειτα να αναζητήσετε χάρτες του Βυζαντίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/ipap.
 Ακολουθήστε τη διαδρομή: είσοδος, χάρτες, χάρτες βυζαντινής περιόδου. Βρείτε έναν χάρτη της εποχής του Ιουστινιανού και έναν προγενέστερο. Τι διαφορές παρατηρείτε; Καταγράψτε την απάντησή σας σε μία παράγραφο συνεχίζοντας την παρουσίασή σας,  εμπλουτίζοντάς την με εικόνες.
3.     Α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hellenichistory.gr/ μελετήστε το νομοθετικό έργο Ιουστινιανού.
Β. Επίσης τις πηγές: α) ο όρος «κώδικας» http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
Γ. Δημιουργήστε μια παρουσίαση στο power point με θέμα «Ιουστινιάνειος κώδικας» ή εναλλακτικά έναν νοητικό χάρτη με την εφαρμογή https://www.text2mindmap.com/ με θέμα τη νομοθεσία του Ιουστινιανού.
4. Δημιουργήστε ένα πολυτροπικό κείμενο ή παρουσίαση στο power point με θέμα «Η Αγία Σοφία στο χθες και στο σήμερα». Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διευθύνσεις:
5. α. Αξιοποιείστε τις ιστορικές σας γνώσεις (σχολικό εγχειρίδιο) και σκιαγραφείστε την προσωπικότητα του Ιουστινιανού.
    β.Αξιολογείστε το έργο του και προσπαθείστε να αναδείξετε τη σημαντικότερη απόφαση ή μέτρο που πήρε (κατά την προσωπική σας άποψη) αιτιολογώντας την επιλογή σας.
    γ.Τέλος συγκρίνετε τον ίδιο και το έργο του αντίστοιχα με την προσωπικότητα και το έργο του Κωνσταντίνου και του Ηράκλειου και βρείτε κοινά σημεία ή διαφορές. Χρησιμοποιείστε το λογισμικό παρουσίασης και εμπλουτίστε το με εικόνες από το διαδίκτυο.
Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε και μια χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του και του έργου του.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:

                 

                  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                          Γ ΟΜΑΔΑ

        Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ

1.     Υποθέστε ότι είστε ο Ηράκλειος και καταγράφετε στο προσωπικό σας αρχείο την κατάσταση που επικρατούσε στο Βυζαντινό κράτος στο δεύτερο μισό του 6ου και τις αρχές του 7ου αι. (αφήγηση σε γ πρόσωπο)
Μελετήστε το σχολικό βιβλίο με την αντίστοιχη πηγή καθώς και τις παρακάτω ιστοσελίδες:
2.     Α. Σε έναν πίνακα καταγράψτε τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιτυχίες του Ηρακλείου.
Β. Έπειτα να εστιάσετε στο γεγονός ότι αυτές οι εκστρατείες είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα και να επιχειρηματολογήσετε υπέρ αυτής της άποψης γράφοντας ένα άρθρο (150-200 λέξεις) σαν ιστορικοί μελετητές με τίτλο «Ο θρησκευτικός χαρακτήρας και η σημασία των πολεμικών εκστρατειών του Ηρακλείου» που υποτίθεται ότι θα παρουσιάσετε σε μια  επιστημονική ημερίδα. Το κείμενό σας μπορεί να συνοδεύεται και από ανάλογες διαφάνειες καθώς και από ιστορικές πηγές.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:


3.     Ποια ανάγκη υπαγόρευσε το θεσμό των θεμάτων; Πώς λειτουργούσε ο θεσμός αυτός;
Απαντήστε χρησιμοποιώντας μια σχεδιαγραμματική αναπαράσταση είτε στο word (εισαγωγή- σύμβολα διαγραμμάτων) είτε με τη βοήθεια της εφαρμογής https://www.text2mindmap.com/.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
(χρησιμοποιήστε τα παραθέματα  και το χάρτη του σχολικού βιβλίου)
4.     Στα χρόνια του Ηρακλείου και των διαδόχων του ολοκληρώθηκε ο εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης. Να εξηγήσετε την παραπάνω πρόταση. Δημιουργήστε ένα πολυτροπικό κείμενο (χρησιμοποιήστε και τα παραθέματα  του βιβλίου)
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:

5. α. Αξιοποιείστε τις ιστορικές σας γνώσεις (σχολικό εγχειρίδιο) και σκιαγραφείστε την προσωπικότητα του Ηράκλειου.
    β.Αξιολογείστε το έργο του και προσπαθείστε να αναδείξετε τη σημαντικότερη απόφαση ή μέτρο που πήρε (κατά την προσωπική σας άποψη) αιτιολογώντας την επιλογή σας.
    γ.Τέλος συγκρίνετε τον ίδιο και το έργο του αντίστοιχα με την προσωπικότητα και το έργο του Ιουστινιανού και του Κωνσταντίνου και βρείτε κοινά σημεία ή διαφορές. Χρησιμοποιείστε το λογισμικό παρουσίασης και εμπλουτίστε το με εικόνες από το διαδίκτυο.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου